Wednesday, June 11, 2014

Lejletu-l-Berat - noć sudbine i oprosta je sutra

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

U islamskoj literaturi, a posebice u našoj lijepoj bošnjačkoj tradiciji, kao odabrane - mubarek noći tretiraju se; noć Mi'radža, noć Regaiba, noć Qadra i noć koja nam sutra (12. 06. 2014. - četvrtak) nastupa akšamskim ezanom, a to je Lejletu-l-Berat, noć sudbine ili noć oprosta. Ovdje želim napomenuti da ova razmišljanja dijelim sa onima koji smatraju da ova noć (ili pobrojane noći) zaista za nas i jesu odabrane - mubarek noći, iako postoji određeni broj onih koji smatraju da ove noći nije potrebno obilježavati, pa čak takva obilježavanja klasificiraju kao bid'at (novotariju), ali u ovom tekstu se ne bih bavio takvim razmišljanjima.

Po mišljenju  određenog broja mufessira (tumača kur'anskih ajeta) početni ajeti sure Ad-Duhan u koji Uzvišeni kaže: "Ha Mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo - i Mi, doista, opominjemo - u kojoj se svaki mudri posao riješi, po zapovijedi Našoj!", se odnose upravo na noć Berata, tj. 15. noć mjeseca Š'abana. 

Ibn Abbas r.a. za riječi Uzvišenog Allaha dž.š.: “u kojoj se svaki mudri posao riješi” kaže da se to odnosi na petnaestu noć mjeseca Š'abana. Učenjaci kažu da se u ovoj noći zapisuje sudbina svakog čovjeka za narednu godinu u knjigu Levhi Mahfuz u kojoj su sadržane sve objave Uzvišenog, ali i sudbine svakog živog bića kojem je Uzvišeni dušu udahnuo. Iz tog razloga ova noć, noć Berata, dobila je naziv noć sudbine. Napomenuo bih svima nama da postoje dva načina za mijenjanje sudbine, kako se u hadisu i navodi, a to je putem dijeljenja sadake i učenjem dove.

U hadisu koji bilježi Ibn Madže, a prenosi hazreti Alija r.a. za ovu noć se kaže: "Kada nastupi petnaesta noć mjeseca Š'abana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah dž.š. u njoj pita : <Traži li neko oprosta, pa da mu oprostim, traži li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to oklonim...>, sve do pojave zore". Pa je zbog ovog hadisa i prvog poziva u njemu od Uzvišenog ova mubarek noć dobila naziv noć oprosta.

Kako sam na početku rekao, ova noć u 2014. godini nastupa sutra, 12. 06. (četvrtak), akšamskim ezanom i nadam se da će mnogi muslimani širom svijeta, a i u našoj lijepoj Bosni, ovu noć obilježiti na adekvatan način. Obilježavanja ove noći sa činjenjem ibadeta (Bogu ugodnih dijela) može biti pojedinačno ili individualno, ali može isto tako i u džematu ukoliko se takvo obilježavanje organizuje. Opet da se ne bavimo onima koji sve to oharame ili novotarijom učine, smatram da je bolje to činiti u džematu, jer za svaki namaz koji smo klanjali u džematu (u ovom slučaju barem akšam i jaciju) i za svaki rekat nafile koji zajednički klanjamo vrijednost se povećava za 25 puta. A kamoli ako još na to prisustvujemo prigodnom vazu iz kojeg ćemo nešto o svom dinu naučiti ili dodatno proučimo koji salavat na našeg Pejgambera a.s. ili osmijehom zaradimo sevap susrećući se sa svojom braćom i sestrama u Islamu.

Nadam se da će na području Bihaća (ali i šire) ova noć biti obilježena, ali ne samo paljenjem kandilja i da će se džamije uljepšati velikim brojem džematlija, kojima će se pojasniti osnovni propisi nadolazećeg mubarek mjeseca Ramazana, jer ovo je posljednja najava nama najdražeg gosta. Najdražeg gosta?! Hoće li nam to Ramazan zaista i biti?


No comments:

Post a Comment