Thursday, November 20, 2014

Izbori u Islamskoj zajednici: Kako, za koga i zašto glasati?

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Obzirom da je na pragu datum održavanja izbora na nivou džemata, 05. 12. 2014. godine (petak - 09:00 do 19:00), a ubrzo zatim i za nivo medžlisa smatram da trebam prenijeti nekoliko informacija, savjeta i pojašnjenja vezano za izborni proces u Islamskoj zajednici. Obnašajući dužnost predsjednika Okružne izborne komisije za područje bihaćkog muftijstva u protekle 4 godine imao sam priliku, čast i zadovoljstvo biti na usluzi našim džematlijama, imamima i drugim službenicima Islamske zajednice na ovom području u domeni pojašnjavanja izbornih pravila.

Na početku bih sve nas podsjetio na osnovni kur'anski postulat da se "odgovorne funkcije daju onima koji će ih odgovorno obnašati", a biti član džematskog odbora, član izvršnog odbora medžlisa, zastupnika u skupštini medžlisa ili sabornik su na prvom mjestu odgovorne funkcije za koje će svaki onaj kome se iste povjere biti pitan i odgovoran na Sudnjem danu.

Kroz nekoliko pitanja, koja su se najčešće pojavljivala kao potrebna za pojašnjavati, pokušat ću približiti i pojasniti izborna pravila Islamske zajednice za predstojeće izbore, a na osnovu zvaničnih izbornih pravila i uputstva o primjeni izbornih pravila i provođenju izbora  Rijaseta IZ-e u BiH od 18. 10. 2010. godine ili 10. zu-l-ka'de 1431. h.g. koja su i danas aktualna i važeća, izuzimajući način izbora članova Rijaseta (na zvaničnoj web stranici rijaset.ba se nalaze izborna pravila koja možete ''skinuti'' i pronaći više informacija koja Vas interesuju).

Za koje nivoe se vrši glasanje u Islamskoj zajednici?
Sve džematlije sa pravom glasa se izjašnjavaju i glasaju za nivo svog džemata i to: članove džematskih odbora, predstavnike svojih džemata u skupštinama medžlisa i tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice. Nakon toga delegati ispred džemata u skupštini medžlisa glasaju za članove izvršnih odbora medžlisa, dok delegati u tijelu koje bira sabornike glasaju za kandidate koji će naše područje predstavljati u Saboru Islamske zajednice u BiH.
(Izborna pravila, čl. 9-36, Uputstvo čl. 1-9)

Koliko članova/delegata biramo?
Za džemate koji broje do 200 domaćinstava biraju se 4 člana džematskog odbora, 3 delegata u skupštini medžlisa i 2 delegata koja biraju sabornike.
Za džemate koji imaju više od 200 domaćinstava bira se 6 članova za džematski odbor, 5 delegata u skupštini medžlisa i 2 delegata koja biraju sabornike.
(Izborna pravila, čl. 10-12) 

Ko može glasati?
Aktivno biračko pravo ili pravo da glasa na izborima u Islamskoj zajednici ima svaki džematlija koji je napunio 18 godina.  Napominjem i da svaka žena na osnovu ovog pravila može da glasa na izborima u Islamskoj zajednici bez obzira na način definisanja članarine u džematima.
(Izborna pravila, čl. 3, Uputstvo čl. 2)

Ko može biti kandidat na listama izbora u Islamskoj zajednici?
Pasivno biračko pravo ili pravo da bude biran na listama svih nivoa izbora u Islamskoj zajednici imaju one džematlije koji su napunili 18 godina i koji izvršavaju svoje obaveze prema Islamskoj zajednici. Osim ovog osnovnog uslova za džematliju, da bi bio kandidat na nekom nivou, potrebno je da ispunjava i slijedeće uslove:
*da se pridržava islamskih normi, da štiti islamske vrijednosti i da čuva islamske običaje,
* da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice,
*da daje redovne doprinose i priloge za potrebe Islamske zajednice,
*da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice,
*da je svojim stručnim znanjem i islamskim ponašanjem stekao ugled u džematu u kojem djeluje i sredini u kojoj živi,
*da svojim djelovanjem i ponašanjem doprinosi da se ispoštuje ustavni princip prema kojem se u tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje hanefijski mezheb.
(Izborna pravila, čl. 3, Uputstvo čl. 3) 

Kako se sačinjavaju liste kandidata?
Za nivo džemata potrebno je da predloženu listu potpiše imam džemata i trenutni predsjednik džematskog odbora, a inicijalne prijedloge za liste će osigurati na prigodan način kada se okuplja veći broj džematlija (najčešće je to poslije džume ili najavljene skupštine džemata). Ono što je bitno napomenuti jeste; kandidatske liste se moraju sastavljati javno i transparentno i u predlaganju kandidata ima pravo učestvovati svaki džematlija ili džematlijka, te predlagati svakog džematliju koji ispunjava uslove pasivnog biračkog prava i sam prihvati predloženu kandidaturu za neku listu. 
(Izborna pravila, čl. 17, Uputstvo čl. 5) 

Koliko traje glasanje?
Iako se nažalost ponekad iskorištava prednost da se izbori u Islamskoj zajednici održavaju petkom i da glasaju isključivo džematlije koje dolaze na džumu (prije ili poslije džume) trebamo znati da u svakom džematu biračko mjesto mora biti otvoreno i dostupno svakom džematliji ili džematlijki u vremenu od 09:00 do 19:00 sati.
(Izborna pravila, čl. 13, Uputstvo čl. 6) 

Može li neko drugi glasati za nekog džematliju?
Glasanje na izborima može vršiti isključivo džematlija lično i uz važeću legitimaciju, osim u slučaju pripadnika džemata koji nije sposoban sam obaviti čin glasanja (nepismen, slijep i sl.), a koji može dovesti pratioca koji će glasati za njega ili može zatražiti od druge osobe koja se nađe na biračkom mjestu da u njegovom prisustvu obavi glasanje umjesto njega. Nije definisano koliko puta jedna osoba može pomagati prilikom glasanja za drugu, osim da osoba za koju glasa mora biti lično prisutna pri samom činu glasanja.
(Uputstvo čl. 6) 

Kako se broje glasovi?
Svaki birački odbor u džematu je dužan da odmah nakon 19:00 sati (a nikako prije) pristupi javnom brojanju glasova za  članove džematskih odbora, delegata u skupštini i delegata u tijelu koje bira sabornike. Brojanju može prisustvovati svaki džematlija ili džematlijka bez obzira da li je bio kandidat na nekoj listi ili nije.
(Izborna pravila, čl. 21, Uputstvo čl. 6) 

Ko imenuje birački odbor?
Okružna izborna komisija na prijedlog Izvršnog odbora medžlisa (a ovi prijedlozi inicijalno najčešće dolaze iz džemata) imenuje članove biračkog odbora za nivo džemata. Osobe koje su imenovane kao članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati na listama za svoj nivo izbornog procesa.
(Izborna pravila, čl. 15, Uputstvo čl. 4) 

Ko izdaje rješenje za džematski odbor i delegate?
Rješenja o imenovanju članova džematkih odbora i delegata u skupštini i tijelu koje bira sabornike izdaje isključivo i samo Okružna izborna komisija. Rješenje o članovima izvršnih odbora medžlisa izdaje isključivo i samo Glavna izborna komisija Rijaseta IZ-e u BiH.
(Izborna pravila, čl. 27) 

Kome uputiti žalbu na izborni proces ili rezulate?
Primjedba ili žalba na povredu izbornih pravila prilikom sastavljanja kandidatskih lista, izbornog procesa ili rezultata izbora za nivo džemata i medžlisa upućuju se isključivo na adresu Okružne izborne komisije. Žalba se može uputiti preko medžlisa, ali sa naznakom ''za Okružnu izbornu komisiju''. Žalba mora biti upućena unutar 8 dana od dana održavanja izbora. 
(Izborna pravila, čl. 48) 

Koliko traje mandat izabranih članova i delegata?
Mandat izabranih članova džematskih odbora i delegata u skupštini medžlisa traje 4 godine.
(Izborna pravila, čl. 5)

Da li je moguće organizovati ponovne ili vanredne izbore?
Ukoliko dođe do poništavanja izbornih rezultata od strane Okružne izborne komisije nadležni medžlis organizuje ponovne izbore i o tome obaviještava Okružnu izbornu komisiju.
Ukoliko Izvršni odbor medžlisa u toku svog mandata razriješi  neki od džematskih odbora na svom području i donese odluku o povjereništvu potrebno je da u roku od 30 dana zajedno sa imenovanim povjereništvom organizuje vanredne izbore u tom džematu.
(Izborna pravila, čl. 49, Pravilnik o radu medžlisa čl. 53) 

I na kraju pitanje koje me najčešće nasmijavalo, jer se meni uvijek činilo toliko logičnim da je nepotrebno za pojašnjavati, ali ipak;

Da li je imam (efendija) član džematskog odbora?
Naravno da je imam član džematskog odbora, s tim što se imam ne bira u toku izbornog procesa nego je član džematskog odbora po položaju uz napomenu da ovo ''po položaju'' ne znači da je tu pro-forme radi ili "eto neka ga", već član džematskog odbora sa svim pravima i obavezama koja ta funkcija sa sobom nosi u donošenju odluka za dobrobit njegovog džemata i Islamske zajednice u cjelini.
(Ustav IZ-e čl. 37, Izborna pravila čl. 10) 

Eto, nadam se da sam bar malo približio i pojasnio izborni proces u Islamskoj zajednici i eventualno pomogao nekom od džematlija ili imama prilikom predlaganja ili kandidovanja na nekoj od lista unutar izbornog procesa.

Biti član džematskog odbora džemata, izvršnog odbora medžlisa, delegat u skupštini medžlisa ili sabornik Islamske zajednice je velika čast, obaveza i odgovornost ovoga, ali sigurno i budućeg svijeta. Zbog toga predlažite, kandidujte i glasajte za one insane koji će tu odgovornost časno nositi i stalno raditi na poboljšanju svih segmenata unutar Islamske zajednice.

Na kraju dio hadisa koji govori o karekteristikama munafika (licemjera) za savjet i opomenu svima nama: "...munafik je onaj koji kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri...".